PersMedewerkersContactHome
Loopbaancoaching & Teambuilding
 


"Een timmerman die over alle noodzakelijke
gereedschappen beschikt en de mooiste soorten
hout in zijn magazijn heeft liggen, maar die niet
timmert...
Heeft die enig nut van zijn bezit?"
(Socrates)

 • Loopbaancoaching
 • Teambuilding
 • Loopbaancoaching
  Herkennen van kerntalenten en het vinden van de juiste werkomgeving.
  Richtinggevend loopbaanadvies op grond van een uitgebreide talentenanalyse.
  Een -op maat- toegesneden coachingsprogramma.
  Loopbaancoaching (‘outplacement-traject’: uitgebreide programma: van huidige werkplek naar juiste werkplek) is een coachingsprogramma van 5 fasen en met de volgende diensten:

  • Richtinggevend loopbaanadvies op grond van een talentenanalyse
  • Individuele coaching tot het moment dat de Cliënt een nieuwe werkkring heeft aanvaard of op andere wijze zijn carrière problemen heeft opgelost.
  • Tele-coaching, gebruik door de Cliënt van onze volledige bereikbaarheid
   (24 uur per dag, 7 dagen per week).

  Coachingsprogramma
  Loopbaancoaching/totale coachingsprogramma (Deel I + II)
  (Deel I)


  Fase 1:
  Nader kennismaken, leer en werkervaringen uitwisselen en zaken op een rij zetten.
  Plan de campagne opstellen: vragen formuleren waar we ons op zullen gaan richten; voorwaarden formuleren met betrekking tot de huidige leef- en werksituatie, ter ondersteuning van het coachingstraject. De afronding van deze fase is het duidelijk formuleren van de coachingsvragen en het gewenste eindresultaat van het coachingsprogramma.


  Fase 2:
  Talentenanalyse maken, waarbij het ‘thuisfront’ ook wordt uitgenodigd om een bijdrage te leveren; stil zitten en fysiek werken (natuur, sporten). De afronding van deze fase is een richtinggevend loopbaanadvies.

  Fase 3:
  Vertalen van het loopbaanadvies in concrete dagelijkse werk- en scholingservaringen c.q. oriëntatie-opdrachten. Maken van een Resumé of C.V. + presentatie = samenvatting van persoonlijke gegevens, kennis, werkervaring en kernkwaliteiten, zowel op schrift als in persoonlijke presentatie. Opstellen/formuleren van zoekrichtingen gericht op de nieuwe werksituatie, aanzet geven tot netwerkcampagne. De afronding van deze fase is een nieuw Resumé/CV + ‘Performance’.
  (evaluatie en afronding Loopbaancoaching/richtinggevend loopbaanadvies)


  (Deel II)
  Fase 4:
  Opstellen van een netwerkcampagne met concreet stappenplan en agenda. Verder ontwikkelen van zelf sturend vermogen en acquisitie.
  Leren ‘netwerken’ op een nieuwe werkkring, en verder ontwikkelen van een persoonlijke presentatie (‘Performance’). De afronding van deze fase is een nieuwe werksituatie.

  Fase 5:
  ingroei in de nieuwe werksituatie en organiseren van ‘herinneringspunten’ binnen leef- en werksituatie ter zelfcoaching. Evaluatie en afronding coachingsprogramma. De afronding van deze fase ligt tussen de 1e en de 3e maand na aanvang van de nieuwe werksituatie.

  Het bekende 'vissers' verhaaltje:
  "Geef iemand die honger heeft vandaag een vis en hij heeft morgen weer honger.
  Geef hem een hengel en leer hem goede vistechnieken en hij kan voor zichzelf zorgen.
  "


  Teambuilding
  Proces waarbij het vermogen wordt ontwikkeld om de resultaten te creëren waar het de leden van het team werkelijk om te doen is. Een proces waarin men leert collectief te leren. Teamleren berust op de discipline van het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie vanuit persoonlijk meesterschap en zelfkennis.
  Teamcohesie is het leveren van absolute kwaliteit en maximale service c.q. resultaat, in een sfeer van hard werken, collegialiteit en persoonlijke groei.

  • Communicatie & interactie vaardigheden: intuïtie, dienstbaarheid en de taal van het contact. Vanuit een open attitude kijken en vooral goed luisteren
  • kernkwaliteiten herkennen, onderkennen en delen
  • potenties in menskracht en interactiepatronen (re)activeren, scholen en niet alleen optimaal beheersen, maar ook beter beheren.


  Trainingsprogramma

  Vergroten van competentie en lerend vermogen.
  Verbinden van individuele kwaliteiten & belangen aan gemeenschappelijke doelstellingen.
  Ontwikkelen van een werkklimaat van hard werken, collegialiteit en persoonlijke groei.

  Team samenwerking is een trainingsprogramma van 5 fasen met de volgende diensten:

  • Richtinggevend advisering op grond van een competentieanalyse.
  • Teamcoaching vanuit een open attitude kijken en vooral goed luisteren; Kern-kwaliteiten herkennen en potenties in menskracht en interactiepatronen (re)activeren, scholen en niet alleen optimaal beheersen maar ook leren beter beheren.
  • Verschillende coachingsvormen:
   - consultancy (van één tot drie dagdelen)
   - teambegeleiding (van zeven tot twaalf dagdelen)
   - teamtraining (residentieel van 5 dagdelen/2 nachten)